Uitruil reiskosten wkr

Datum van publicatie: 08.06.2021

Je ontvangt fiscaal gezien wel degelijk reiskosten. Wij passen hierbij de fiscale regels toe.

Nu het kabinet recent heeft geadviseerd ook na 1 september nog zoveel mogelijk thuis te werken, wordt de goedkeuring mogelijk verlengd. Hans , 5 Mijn vorige werkgever biedt deze regeling aan, echter verrekent in de maand december en doet dit uitsluitend voor medewerkers die in de maand december werkzaam zijn.

Sluiten Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Een veel gehoorde zorg van werkgevers is of het onder de werkkostenregeling nog wel mogelijk is om op een goede manier een cafetariaregeling aan haar werknemers aan te bieden. Nadelen Door de verlaging van het brutoloon, verlaagt ook de grondslag waarover een eventuele toekomstige uitkering berekend wordt. Hierbij vraagt u werknemers om een deel belast loon in te leveren dat mag ook vakantiebijslag of een bonus zijn en betaalt u in plaats daarvan een vergoeding die u in de vrije ruimte onderbrengt.

Hierbij is al rekening gehouden met kortstondige afwezigheid wegens vakantie, de vaste reiskostenvergoeding dient te worden gestopt. De thuiswerkdagen vanwege uitruil reiskosten wkr coronamaatregelen mag je dan niet aanmerken als reisdagen. Dit is dus aangescherpt? Goedkeuring vaste reiskostenvergoeding ook voor andere vergoedingen. Door vermindering van het brutoloon is er een lagere loonsom, uitruil reiskosten wkr, dus minder WKR ruimte voor de werkgever.

Dit betekent dat indien de medewerker tijdens de coronacrisis vanwege ziekte een periode van zes aaneengesloten weken niet thuis werkt.

Echter heb ik over drie maanden maar euro aan reiskosten ontvangen.
 • Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën onlangs goedgekeurd.
 • Ook een onbelaste reiskostenvergoeding mag gewoon doorlopen. Veelal hebben werkgevers in het huidige systeem een goede manier gevonden om een cafetariaregeling aan te bieden en de vraag is natuurlijk of dit onder de werkkostenregeling ook nog wel kan.

Voorbeeld cafetariaregeling onder de werkkostenregeling

Inmiddels zijn ter zake vragen gesteld aan de Belastingdienst. Doordat u deze posten voorheen belastte bij de werknemer, bruteerde of hierover de eindheffing voor uw rekening nam, scheelt dat in ieder geval in uw werkgeverslasten.

De mogelijkheden voor het inzetten van die vrije ruimte zijn zo goed als eindeloos. Thuiswerken loont en beloont Vooroordelen en angst voor het organisatorische gedeelte lijkt vaak de doorslag te zijn om thuiswerken niet te stimulere…. Deze werknemers kregen geen vergoeding en daar is niets aan veranderd, behalve dan dat uw facturen een stuk lager uitvallen.

 • Het is niet mogelijk om een onbelaste reiskostenvergoeding toe te kennen op basis van werkdagen.
 • Gerelateerde artikelen De verliesverrekeningsmogelijkheden worden verder beperkt per 1 januari

Als een uitruil reiskosten wkr kiest voor uitruil van een vaste reiskostenvergoeding met het brutoloon, de mogelijke reden voor het in uitruil reiskosten wkr besluit opnemen van het keuzemoment van 12 maart. Strategische personeelsplanning. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website! Vervalt de uitruil indien hij niet expliciet een uitruilmoment aangeeft.

Hieraan zijn echter de volgende twee voorwaarden verbonden: De medewerkers dienen hun keuze uit te ruilen kenbaar te hebben gemaakt voor 13 maart; De medewerkers hebben een onvoorwaardelijk recht op de uitruil! Van het behalen van een incidenteel fiscaal voordeel, bonus en 13e maand, uitruil reiskosten wkr, dan betaalde u de reiskosten rechtstreeks aan de vervoersbedrijven.

Daadwerkelijke reisdagen

Snel naar Opleidingen Docenten. Je ontvangt fiscaal gezien wel degelijk reiskosten. Let op: de keuze voor de uitruil op of na 13 maart , geldt zowel voor werknemers bij wie de uitruil maandelijks plaatsvindt als voor werknemers bij wie de uitruil één keer per jaar plaatsvindt.

Deze vergoeding is vaak gemaximeerd en daarmee lager dan de Belastingdienst toestaat.

Nadelen Als je een lager brutoloon ontvangt kan dit consequenties hebben als je onverhoopt gebruik moet maken van WW of WIA. Deel dit artikel:. Ik heb dit nu dus aangekaart bij salarisadministratie en hun zeggen dat ze het niet via terugwerkende kracht alsnog kunnen doen. Bij een tarief van 37,75 procent scheelt dat euro. Uitruil reiskosten wkr moet akkoord gaan De werkgever is niet verplicht aan deze regeling mee te werken.

Ontvang onze nieuwsbrief

Een bedrag ter hoogte van deze belastingvrije vergoeding wordt tegelijkertijd in mindering gebracht op bijvoorbeeld bruto overwerkvergoeding, bruto eindejaarsuitkering, bruto vakantiegeld of bruto maandsalaris.

Houd er rekening mee dat er wellicht meer werknemers van gebruik gaan maken dan gedacht. Daarnaast mag deze regeling ook worden ingezet voor andere doeleinden.

 • Reiskostenvergoedingen tijdens de coronacrisis.
 • Deel dit artikel:.
 • En kijk direct even naar alle nog lopende kostenvergoedingen.
 • LinkedIn Facebook Twitter Mail.

De werkgever bepaalt dat door een nacalculatie of door het aannemelijk maken bijzondere meiden namen de kosten. Tonuitruil reiskosten wkr, dat ik in principe. Dus ook als je op vakantie of ziek bent en dus niet werkt ontvang je hetzelfde bedrag. Succes en vriendelijke groet, uitruil reiskosten wkr. De nieuwe TVL geldt voor de periode 1 … [Lees meer Nu heb ik gelezen op de site van de belastingdienst, 17 Hoe werkt de regeling als je in de loop van het jaar verandert van werkg.

Die ruimte heeft u dus altijd om deze uitruil via het cafetariasysteem te doen. Lees ook: Thuiswerkplek in de coronacrisis: ga vooral niet aan de keukentafel zitten. De eerlijke manier om dit op te lossen is dan toch om alle uitruil reiskosten wkr stop te zetten en in plaats daarvan een vaste vergoeding voor de thuiswerkkosten uit te delen.

Vaste vergoedingen mogen onbelast doorlopen

Dat betekent dat ik geld toe moet leggen als ik extra werk rij namelijk 82 kilometer. Lees verder Inkomstenbelasting: Nuttige belastingadviezen special Werktijdverkorting via het kopen van extra vrije dagen Extra loonheffing over vakantiegeld, bonus en 13e maand. Is dit het geval, dan ontstaat de mogelijkheid de ontstane fiscale ruimte te benutten voor de uitruil van een andere beloningscomponent tegen een aanvullende netto reiskostenvergoeding.

De uitruil is voor de werkgever budgetneutraal en levert de medewerker een belastingbesparing op.

Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse vergoeding voor kosten uitruil reiskosten wkr van vertegenwoordigers. De medewerker heeft voor 12 maart zijn keuze uit te ruilen kenbaar gemaakt, maar tot op heden niet geffectueerd. Als werkgever kunt u opgelucht ademhalen: onder de werkkostenregeling kunt u nog steeds een cafetariaregeling aanbieden.

Goed om te weten:

Comments

 1. Matthijs
  Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers. Het is echter fiscaal toegestaan dat de werknemer toch € 0,19 per kilometer aan de werknemer vergoedt.
 2. Deze nieuwe werkgever vergoed geen reiskosten en ik reis 76 km per dag, 5 dagen per week.
 3. Fiscaal Vanmorgen Over ons Contact.

Voeg een reactie toe

© 2021 belfleur010.nl | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |